Κέντρο Ξένων Γλωσσών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

 • Κέντρο Ξένων Γλωσσών
 • 4 ως 5 ώρες / Εβδομάδα από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Θερινά τμήματα Ιούνιο και Σεπτέμβριο.
 • Ιδιαίτερα μαθήματα
 • Προετοιμασία διπλωμάτων στο ελάχιστο δυνατόν χρονικό διάστημα από 2 έως 8 μήνες, μόνο 2 ώρες / εβδομάδα.
 • Διπλώματα που προετοιμάζουμε
 • Dele Α1
 • Dele Α2
 • Dele B1
 • Dele B2
 • Dele C1
 • Dele C2
 • Προετοιμασία για Πανελλήνιες και ενισχυτική διδασκαλία σε φοιτητές αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής και ισπανικής φιλολογίας ελληνικών πανεπιστημίων.
 • Ποσοστό επιτυχίας στο ιδιαίτερο:
 • 99%
 • Ποσοστό επιτυχίας στο φροντιστήριο:
 • 95%

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής :

Α1 «στοιχειώδης γνώση»
Α2 «βασική γνώση»
Β1 «μέτρια γνώση»
Β2 «καλή γνώση)
Γ1 «πολύ καλή γνώση»
Γ2 «άριστη γνώση»