Κέντρο Ξένων Γλωσσών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

  • Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό χώρο, μας έχουν εμπιστευθεί για την κατοχύρωση διπλωμάτων ξένης γλώσσας ως επαγγελματικό προσόν.
    Μόνο με 2 ώρες την εβδομάδα, καθημερινές ή Σαββατοκύριακα.
  • Φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων αποτελούν μεγάλη μερίδα των ιδιαίτερων μαθημάτων μας. Μόνο με 2 ώρες εβδομαδιαία σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα αποκτούν διπλώματα και πιστοποιήσεις.

Συγκεκριμένα για τα Ισπανικά, προετοιμάζουμε τους σπουδαστές μας για την απόκτηση διπλωμάτων DELE, επίπεδα A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Tα παραπάνω διπλώματα ανήκουν στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρωπαική Ένωση, από το ΑΣΕΠ και από επίσημους και διεθνείς φορείς.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής :

Α1 «στοιχειώδης γνώση»
Α2 «βασική γνώση»
Β1 «μέτρια γνώση»
Β2 «καλή γνώση)
Γ1 «πολύ καλή γνώση»
Γ2 «άριστη γνώση»