Κέντρο Ξένων Γλωσσών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα στελέχη στον ευρύτερο ιδιωτικό και δημόσιο χώρο, μας έχουν εμπιστευθεί για την κατοχύρωση διπλωμάτων ξένων γλωσσών ως επαγγελματικό προσόν.
Μόνο με 2 ώρες την εβδομάδα, καθημερινές ή Σαββατοκύριακα.

Συγκεκριμένα για τα Αγγλικά, εκτός από τα γνωστά διπλώματα, αυτό που σας προσφέρουμε είναι η δυνατότητα να αποκτήσετε ένα δίπλωμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε στιγμή του έτους.

Το Toeic, για παράδειγμα, έχει την ίδια ισχύ με τα διπλώματα του Cambridge και του Michigan και το επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι ο υποψήφιος μπορεί να δώσει εξετάσεις κάθε Παρασκευή όλο το χρόνο με εγγραφή ως δέκα μέρες πριν την εξέταση ενώ μπορεί να παραλάβει το δίπλωμα μερικές μέρες αργότερα.

Το δίπλωμα Τοeic ισχύει για πάντα και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.
Ανήκει στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες οπότε αναγνωρίζεται και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, ανάλογα με τον αριθμό των σωστών απαντήσεων, ο υποψήφιος λαμβάνει και το δίπλωμα στο οποίο αντιστοιχούν. Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας υποψήφιος στόχευε στο επίπεδο Β2 LOWER και απέκτησε το Γ1 ή και Γ2.

  • Φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων αποτελούν μεγάλη μερίδα των ιδιαίτερων μαθημάτων μας.
  • Μόνο με 2 ώρες εβδομαδιαία, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αποκτούν διπλώματα (TOEIC, MICHIGAN, CAMBRIDGE, DELF, DALF, DELE, CELI) ή πιστοποιήσεις για μεταπτυχιακά ή διδακτορικά (IELTS, TOEFL).

Προετοιμασία φοιτητών για ξένα πανεπιστήμια, ενημέρωση για προγράμματα σπουδών και διαδικασία εγγραφών σε ξένα πανεπιστήμια.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής :

Α1 «στοιχειώδης γνώση»
Α2 «βασική γνώση»
Β1 «μέτρια γνώση»
Β2 «καλή γνώση)
Γ1 «πολύ καλή γνώση»
Γ2 «άριστη γνώση»