Κέντρο Ξένων Γλωσσών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια στο χώρo
της μετάφρασης, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις και διερμηνείες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνεργασίες με το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και
το Υπουργείο Αθλητισμού.

Μεταφράζουμε σε 5 γλώσσες:
Αγγλικά – Γαλλικά – Ιταλικά – Ισπανικά

ispanika-shmaiaitalika-shmaia

Γενικές Μεταφράσεις

Τεχνικές Μεταφράσεις

Νομικές Μεταφράσεις

Οικονομικές Μεταφράσεις

Ιατρικές και Φαρμακευτικές Μεταφράσεις

Οι τιμές μας είναι οι πιο ανταγωνιστικές της αγοράς κρατώντας
πάντα την ποιότητα σε υψηλό επίπεδο.